10 steg mot uppvaknandet – vart befinner du dig?

Uppvaknande betyder att vi upptäcker att vi är något mer än bara vårt ego som tjattrar i vårt huvud. Att vi har en Själ som viskar lite tyst och försöker få oss att lyssna inåt. Magkänsla och intuition är det något vi också kan kalla det.

Steg 1 är där du är fångad i någon form av upprepande mönster eller någon situation eller någon cykel som du bara inte kan bryta dig ut ur. I det här stadiet är du omedveten om dina mönster eller de drama som du deltar i. Det är här vi går igenom livet nästan på autopilot – det är som att det enda vi är medvetna om är de saker som händer i vårt liv, som om vi är i den här bubblan där inget annat existerar och vi är nöjda med att leva inuti denna bubbla, bara medvetna om eller i bästa fall det mediokra liv vi lever. Vi stannar i denna bubbla fram till steg två.

Steg 2 är där något i ditt liv händer och skakar om ditt liv på ett så smärtsamt och traumatiskt sätt att du tvingas inventera ditt liv. Det är här du börjar se att det finns mer i verkligheten än vad som händer runt dig, också på grund av chocken och traumat i denna fas. Detta gör att du börjar förstå att det finns mer i vår existens än denna fysiska verklighet.

Steg 3 – det är här du tvingas sitta och möta din smärta – vad som än hände i steg två, smärtan försvinner inte automatiskt här. I steg 3 tvingas du faktiskt sitta med den och du sitter med den, oförmögen att undkomma den tills du har någon form av insikt om vad som hände – då leder detta dig in i steg 4.

Steg 4 – perspektivskiftet: det är här du börjar hitta mening om vad som hände i steg två och du börjar verkligen förstår de lärdomar som kom ut ur den smärtan. Det leder till det radikala perspektivskiftet som så många pratar om efter ett andligt uppvaknande, det är som om du har öppnats upp för en helt ny värld.

Steg 5utforskning: det är här du börjar utforska ditt nya perspektiv och idéer. Det finns många som kommer att hitta sin väg in i denna nya andliga information i hela den andliga gemenskapen, och du vet hur överväldigande det kan vara. Det är här du börjar plocka lite ny information från forskningen och börja utforska den. Denna utforskning kommer att ta dig direkt in i till steg sex.

Steg 6 – gemenskap: Det är här du börjar ta några kurser, kanske gå på några andliga retreater och börja träffa människor som gått igenom något liknande som du. Du hittar tröst och gemenskap och dras mot de som har haft liknande upplevelser och sedan kommer du till steg sju åhh…

Steg 7 som ingen gillar. Det är här dina gamla mönster och övertygelser som du hade innan ditt andliga uppvaknande kommer tillbaka och upp till ytan. Du har varit upptagna med att utforska, undersöka och njuta av ditt nya samhälle, ditt perspektiv har helt skiftat och öppnat upp för denna underbara fantastiska nya verklighet.

Det finns så många underbara saker som du har lärt dig om att du inte kan vänta med att utforska, men det känslomässiga bagaget som du ackumulerade före ditt uppvaknande är fortfarande med dig, så du åker jojo fram och tillbaka från denna fantastiska nya värld tillbaka till dina gamla övertygelser och mönster. Du hittar något nytt att utforska för att distrahera dig från smärtan, och du stannar i denna cykel tills en av två saker händer:

Du kommer antingen att bli tröttna på berg-och dalbanan – du är på väg till nästa fas eller du kommer att uppleva ytterligare ett steg två, andligt uppvaknande. På ett eller annat sätt kommer du att göra det som leder till steg åtta.

Steg 8 – det är här du läker. Du kommer hit när du har utforskat alla ytliga andliga läkningsmetoder och insett att ingenting permanent varar, så du bestämmer dig för att verkligen möta din smärta och gå och göra djupt, djupt helande arbete. Det är här du äntligen bestämmer dig för att arbeta med proffs som är utbildade specifikt för trauma. Du möter de hemska saker som hände dig som barn, de saker du har försökt glömma hela ditt vuxna liv men inte kunnat.

Du får hjälp att bearbeta sorg från den tragiska förlusten du stått inför och alla traumatiska upplevelser som orsakar chock i din kropp. Nu är detta det svåraste smärtsamma stadiet av dem alla, men det är också det mest givande. Första gången du befriar från en bit av ditt trauma kommer du att uppleva ett Livsförändrande resultat: Det finns en sådan euforisk frisättning, även när du släpper lite av dina bördor. Efter att du har gjort det djupt helande arbetet kommer du att gå in i steg 9.

Steg 9 – det är här du kommer att dela med dig av din visdom. Det är här du kommer att dela de saker du har lärt dig under din resa för att hjälpa andra människor. Nu säger jag inte att du behöver bli någon form av en andlig guru, öppna ett helande center och börja göra allt andligt arbete. Jag menar att du säkert kan om du känner dig vägledd till, men det är vad jag verkligen menar med att dela visdom när du stöter på människor som du är längre före i denna process. Tro mig, du kommer att börja hjälpa dem på det sätt du gör det är, genom att helt enkelt dela dina erfarenheter, du kommer bara att lyssna, även om du har alla svar på allt de pratar om, bara lyssna, se till att de hörs och förstås, att istället för att ge dem svaren så, delar du hur du övervann något liknande.

Nu går du in i steg 10 där du fortsätter att arbeta med dig själv som är djupare nivå, när du väl har kommit hit har du utvecklat en mycket intim koppling till dig själv, du blir supersjälvmedveten, så alla problem som kommer upp kan du gå så mycket djupare in i dem och lösa dem så mycket snabbare så att du går igenom läkningsprocessen mycket snabbt för varje problem som kommer upp.

Det är att andligt Vakna 1 till 10. Låt mig veta om du sitter fast någonstans.