Äntligen lust att skriva och bli min egen projektor

Livet går verkligen i olika cykler, och människor kommer och går i mitt liv. Nu har jag nått en nivå i mitt liv där jag känner en stor inre frid oavsett vad som händer utanför mig. Lyckan att kunna vara själv i “ensamhet” och inte känna sig ensam gör att livet blir enkelt att leva.

Jag tränar verkligen på att vara i nuet och att följa den vägledning jag får om vad som är viktigt för mig att fokusera på. Känner jag för att vila och att göra ingenting, så gör jag det. Får jag inspiration att ge vägledning, spela in en video så gör jag det I nuet skapas mitt liv.

Igår fick jag en spännande vägledning med tanke på temat “projektion”. Vi projicerar på vår omvärld det vi inte kan se hos oss själva. Så om du blir irriterad på någon person eller situation i din omgivning, så handlar det om något inom dig själv som du blir irriterad på. Jag tänkte på ordet projektion och fick då ordet projektor.

Projektor är ju den maskin som projicerar ut filmen på vita duken. Jag insåg då att Jag är projektorn för mitt eget liv. Jag kan bestämma mig för hur min film ska vara och vad som ska projiceras ut på omvärlden, eftersom omvärlden är en illusion och mitt inre/min själ är det som är verkligt.

Det blev en spännande insikt som fick mig att stanna upp. Alla läror pratar om att vi skapar vår egen verklighet genom att först skapa den i tanken. Så det jag tänker och önskar mig kan jag skapa i min yttre värld genom att först skapa en film i mitt inre, där jag ser allt hända.