Vägledning för vecka 17

Till dig som går kurs i EQ-painting appen

Nu är det dags att du tar hand om dig själv och dina behov. Du har gett och gett till andra, och nu säger änglarna till dig att stanna upp. Nu är det viktigt att du ger till dig själv. Vad är det för undertryckta behov som du inte har tillåtit dig själv att ta hand om den senaste tiden?

Vad är det som gör att du sätter dig själv i sista rummet? Det här mönstret vill änglarna att du bryter nu. För du behöver föregå med gott exempel för andra som står dig nära. Du ombeds att reflektera över om du tycker att andra ska åsidosätta sina egna behov för att uppfylla dina? Det är just det som du gör när du inte tar hand om dina egna behov.

Vi är alla här tillsammans, och vi påverkas alla av alla andras energier och mående. Hur du mår innerst inne är inget du kan dölja för någon annan. Ditt mående påverkar oss alla, och likafullt angår oss alla. Lika mycket som du önskar det bästa för din nästa, så önskar din nästa det bästa för dig.

När du inte tar emot universums gåvor och välsignelser, så visar du din omgivning att du inte är värd att ta emot detta. Nu är det dags att du löser upp den knuten, så att universums gudomliga överflöd även kan komma till dig.

Visa din omgivning och dig själv hur värdefull du är, så kommer andra att inspireras av dig. Gå före och visa vägen för dina nära och kära – det är något av det mest kärleksfulla du kan göra. Ta dig en stund och fundera inom vilket område som du inte visar dig själv hur värdefull du är? Vilken sanning om dig själv har du köpt? Vad har andra sagt till dig – när du var barn eller vid någon annan tidpunkt? Har du fått höra att du är fantastisk och värdefull eller har det varit nedvärderande ord till dig?

Allt som din omgivning har lagt på dig, är bara mönster och präglingar som inte säger något om den du är längst där inne. Den du är på själsnivå är alltid ren kärlek! Allt annat är präglingar från samhället och din omgivning. Det är präglingar och känslor som du kan befria dig ifrån. Du behöver bara bestämma dig för att göra det, och alla kommer att vinna på det!