Vägledning för vecka 12

till alla er som använder EQ-painting appen

Ditt inre sökande efter svar och det jobb du gjort för att läka känslomässigt kommer nu att bli belönat. Universum och änglarna har jobbat bakom din rygg för att uppfylla dina önskningar. En positiv förändring i ditt liv kommer som en belöning på ditt inre arbete.

Det har varit en situation där du tidigare känt att du fått stå tillbaka på grund av andra som tagit mer plats, och där du känt att du inte fått komma till din rätt. Men nu kommer ett skifte och rätt beslut kommer att tas till din fördel, och om något tidigare känts orättvist så kommer det nu att rättas till på det sätt du önskat.

Tro på dig själv och tro på dina drömmar. Nu är det vikigt att du håller fokus på de mål du satt och var positiv i din vetskap om att allt kommer att uppfyllas på det högsta och bästa sättet. Gå modigt framåt på den nya väg som nu visar sig för dig. Låt inte ett svagt självförtroende hindra dig, utan lita på att du har änglarna och universum stöd i det nya som nu väntar dig.

Håll fokus på helheten och “the big picture” – lämna detaljerna till änglarna och universum att ordna. Du har all den erfarenheten och kunskapen som kommer att ge dig den succé du längtar efter. Nu är det din tid att skina i världen!