Vägledning för vecka 11

Måndag 13 till söndag 19 mars 2023

Du kommer snart att få goda nyheter. Situationen du tänker på kommer att förbättras och du kan slappna av i vetskapen att allt är gott. Ett överflöd är på väg att leta sig in i ditt liv och det som du just nu tänker på, är det som det handlar om.

Dina positiva tankar och tacksamhet för det du redan har som kommer att skapa ett ännu större överflöd. Du är medskaparen till överflödet och lyckan som kommer till dig.

Änglarna finns runt dig och stöttar dig så att du vågar agera på din intiution/magkänsla/vägledning. De manar på dig att agera och inte ge upp på det du önskar allra mest.

Det du gör nu kommer att leda till framgång och en tid av frid och harmoni, djup känslomässig uppfyllelse. Det du strävar efter kommer att gå i uppfyllelse och allt är beskyddat under tiden.

Du har en djup andlig kontakt som du uppmuntras att dela med andra. Dela med dig av din kärleksfulla visdom till dem som är redo att ta till sig det. Du är en fyr av ljus – fortsätt att vara det och tillåt vägen att visa sig steg för steg, dag för dag.